Author Archives: Vũ Huỳnh

Fucoidan kích thích “sự miễn dịch trong ruột” Như đã giải thích ở trên, “hệ miễn dịch” của chúng ta tấn công và chống lại các chất có hại bên trong thông qua các hoạt động hợp lực của nhiều tế bào miễn dịch và các chất có hoạt tính sinh học như các tế…

Nhiều bệnh viện Nhật Bản đã dùng cách điều trị ung thư theo phương pháp ôn hòa, đây là phương pháp sử dụng hợp chất Fucoidan kết hợp với các phương pháp điều trị ung thư phế quản truyền thống và mang lại nhiều kết quả tích cực. Tìm hiểu về tác dụng của hợp…