Mới nhất

Các biện pháp phòng chống bệnh ung thư thanh quản

Ung thư thanh quản cùng với các bệnh ung thư liên quan đến cổ họng khác đang ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Tuy nhiên có thể phòng chống bệnh ung thư thanh quản bằng một số yếu tố nhất định dựa trên nguyên nhân gây bệnh. Cách phòng chống bệnh ung thư thanh […]

Các phương pháp chữa và điều trị ung thư thanh quản

Những năm gần đây, bệnh ung thư thanh quản đang có xu hướng dần gia tăng ở Việt Nam. Là căn bệnh nguy hiểm, tuy nhiên nếu được phát hiện sớm, áp dụng các phương pháp chữa và điều trị ung thư thanh quản kịp thời, người bệnh hoàn toàn có thể chữa trị và […]