fbpx

Lợi dụng “Hợp chất Fucoidan” để hoạt hóa đại thực bào và tế bào sát thủ tự nhiên (NK CELL)

Cần phải tăng cường toàn bộ hệ thống miễn dịch, điều đầu tiên là kích thích hoạt tính của đại thực bào phản ứng là điều vô cùng quan trọng. Kết quả nghiên cứu của Sở nghiên cứu Khoa học Tỉnh Okinawa Nhật Bản đã chứng minh “Hợp chất Fucoidan” có thể hoạt hóa đại thực bào.

“Hợp chất Fucoidan” chứa trong tảo nâu Okinawa Mozuku có độ tinh khiết cao và chất lượng tốt nhất

Kết quả thực nghiệm chứng minh “Hợp chất Fucoidan” có tác dụng hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư

Bốn tác dụng của “Hợp chất Fucoidan” đối với căn bệnh Ung thư – Tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch.

Khi đại thực bào thôn tính được vật lạ, sẽ phóng thích ra “Khí ooxxy hoạt tính” có độc tính, rất cần sử dụng đường Glucose, cho nên một khi đại thực bào hoạt động sôi nổi, thì mức tiêu hao lượng đường Glucose cũng sẽ tăng thêm. Trong dung dịch nuôi cấy đại thực bào có chứa đường Glucose, chúng tôi đã cho thêm “Hợp chất Fucoidan” để làm thí nghiệm chứng thực, điều tra xem nhóm đối chiếu so với nhóm kiểm soát theo cách thông thường tiêu hao nhiêu lượng đường Glucose.

Kết quả là sau khi cho thêm “Hợp chất Fucoidan” để làm thí nghiệm chứng thực, điều tra xem nhóm đối chiếu so với nhóm kiểm soát theo cách thông thường tiêu hao bao nhiêu lượng đường Glucose.

Kết quả là sau khi cho thêm “Hợp chất Fucoidan”, lượng đường Glucose mà đại thực bào tiêu hao tăng lên rõ rệt, điều đó cũng nói lên rằng do đã sử dụng thêm “Hợp chất Fucoidan” nên đại thực bào đã được hoạt hóa.

“Hợp chất Fucoidan” không chỉ có tác dụng hoạt hóa đại thực bào, mà kết quả thí nghiệm trên động vật do Giáo sư Fuji của Trường Đại học Kagoshima thực hiện đã chứng minh “Hợp chất Fucoidan” còn có tác dụng tấn công tế bào sát thủ tự nhiên (NK Cell) của tế bào ung thư, hoạt tính của tế bào stá thủ tự nhiên cũng được “Hợp chất Fucoidan” tăng cường.

Giáo sư Fuji đã trộn lẫn “Hợp chất Fucoidan” vào trong thức ăn của chuột thí nghiệm, sau đó cho những con chuột được cấy ghép tế bào ung thư dưới da ăn, 20 ngày sau tiến hành so sánh trọng lượng u bướu ở nhóm chuột ăn ăn thức ăn đã trộn lẫn “Hợp chất Fucoidan” và nhóm chuột ăn thức ăn không trộn lẫn “Hợp chất Fucoidan”. Kết quả là trọng lượng u bướu ở nhóm chuột đã ăn thức ăn trộn lẫn “Hợp chất Fucoidan” bằng một nửa trọng lượng u bướu ở nhóm chuột ăn thức ăn không trộn lẫn “Hợp chất Fucoidan”. Kết quả thực nghiệm đã xác định “Hợp chất Fucoidan” có thể ức chế sự sinh sản tế bào ung thư mới hoặc làm thu nhỏ u bướu.

Bước tiếp theo là kiểm tra hoạt tính của tế bào sát thủ tự nhiên (NK Cell) ở hai nhóm chuột, thì phát hiện thấy tế bào sát thủ tự nhiên (NK Cell) ở nhóm chuột ăn thức ăn trộn “Hợp chất Fucoidan” có hoạt tính cao hơn rất nhiều nhóm chuột không ăn thức ăn trộn “Hợp chất Fucoidan” có hoạt tính cao hơn rất nhiều nhóm chuột không ăn thức ăn “Hợp chất Fucoidan”.

Đại thực bào và tế bào sát thủ tự nhiên (NK Cell) giữ vị trí tiền tuyến của hệ thống miễn dịch một khi được hoạt hóa, hay nói cách khác đó cũng chính là yếu tố làm cho cả hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Tuy nhiên khả năng miễn dịch lại có trường hợp cá biệt, nếu có thể làm cho khả năng miễn dịch của người mắc bệnh được tăng cường tới mức lớn nhất, thì đây là một yếu tố rất quan trọng khi điều trị bệnh ung thư.

  • Chia sẻ:

Bình luận