fbpx

Fucoidan là chất gì?

Fucoidan là một sợi thức ăn được hoà tan trong nước như một thành phần của “chất nhầy” có trong các rong biển như mozuku (nemacystus decipiens) và mekabu (phần bị gấp lại của wakame).

Thành phần hoá học của Fucoidan là một thuật ngữ chung chỉ một nhóm polysaccarit (polysaccharide) chứa đường fucose sunfat. So với các rong biển khác như wakame thì mozuku Okinawa có chứa nhiều Fucoidan nhất.

Giáo sư Kylin.H. Z của Đại học Swedish Úppala đã tìm ra fucoidan trong thành phần nhựa của kombu vào năm 1913 nhưng khi đó nó được gọi là fucoidin. Sau đó, nó bắt đầu được gọi là fucoidan do sự thống nhất đặt tên quốc tế cho các hợp chất hữu cơ gluxit (glucide).

  • Chia sẻ:

Bình luận

Có thể bạn quan tâm